Gutiérrez Santiago

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 206
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 053
ags@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01105 | Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01205 | (coordinator)
P02G050V01602 | Actividade física e deporte recreativo (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Observational Research Group

Research topics

  • Metodoloxía observacional
  • Actividades e deportes de loita