Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 129
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 729
alicia.gonzalez.barreiro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01204 | Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación