Traba Díaz

Associate Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 113
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 725
amadat@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación (coordinator)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación (coordinator)

2nd term