Rey Cao

Senior Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 205
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 731
anacao@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01501 | (coordinator)

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01101 | O Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01603 | (coordinator)

 

Research

Research topics

  • Cultura corporal e educación física escolar
  • Cultura corporal nas políticas deportivas