Fernández Soneira

Senior Lecturer

Area of Spanish Language
Department of Spanish Language

Contact information

Faculty of Communication
Despacho 221
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 007
anafe@uvigo.es

Short CV

Son profesora contratada doutora do Departamento de Lingua. O meu dostorado centrouse no estudo da expresión da cuantificación na LSE. Os meus traballos de investigación céntranse principalmente no eido da lingua española como lingua estranxeira e da lingua de signos española. Pertenzo ao grupo de investigación de lingua española e linguas signadas da Universidade de Vigo, GRILES (http://griles.webs.uvigo.es/). O meu labor docente ten como eixes fundamentais a Lingua Española nos estudos de grao das Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación e de Ciencias da Educación e do Deporte, e a LSE no Máster interuniversitario en Lingüística Aplicada (Gramática e léxico da LSE e Usos profesionais da LSE).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01603 | Lingua e literatura: Español

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 10:00 to 14:00, Despacho 221, Facultade de Comunicación
– Tuesday: from 12:00 to 14:00, Despacho 221, Facultade de Comunicación

 

Research

Research group

Estudos de Tradución, Interpretación, Linguas Orais e Signaturas

Research topics

  • Español como lingua estranxeira
  • Lingua de signos española