Blanco Pesqueira

University School Professor

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 221
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 781
ablancop@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01102 | Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil (coordinator)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01504 | Innovación e investigación didáctica (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01105 | Metodoloxía de investigación educativa

2nd term

 

Research

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Formación do profesorado
  • Innovación educativa
  • Avaliación institucional