Novo Carballal

Associate Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 225
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 749
anovo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01102 |

Grao en Educación Infantil

P02G110V01912 | Xogo na educación infantil (coordinator)

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01204 | (coordinator)