Alonso Núñez

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 119
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 790
aalonso@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01602 | Lingua e literatura: Galego (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 11:30 to 13:30, despacho 119, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

Research

Research group

Lingua e Literatura Galegas

Research topics

  • Dialectoloxía galega
  • Gramática galega
  • Narrativa galega contemporánea