Fernández Salgado

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Communication
Despacho 209
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 971
bsalgado@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01201 | Comunicación: Lingua galega (coordinator)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01404 | Lingua galega

 

Research

Research topics

  • Lingua e cultura
  • Literatura
  • Medios de comunicación