Figueiras Catoira

Lecturer

Area of French Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón B, Despacho 48
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
carla.figueiras@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01508 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés

Grao en Educación Primaria

P02G120V01505 | Lingua francesa e a súa didáctica

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 11:00 to 13:00, Despacho B48, Facultade de Filoloxía e Tradución
– Thursday: from 11:00 to 13:00, Despacho B48, Facultade de Filoloxía e Tradución

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 11:00 to 13:00, Despacho B48, Facultade de Filoloxía e Tradución
– Thursday: from 11:00 to 13:00, Despacho B48, Facultade de Filoloxía e Tradución

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research