Ayán Perez

Professor

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 230
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 728
cayan@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01103 | Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02109 | Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE (coordinator)
P02M081V02213 | Prácticum I

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01601 | (coordinator)

Grao en Educación Infantil

P02G110V01925 | Seguridade e hábitos saudables a través da educación física (coordinator)

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02212 | Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Research group

Wellness and Movement Research Group

Research topics

  • Actividade física
  • Saúde
  • Terceira idade