Valcárcel Riveiro

Lecturer

Area of French Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 127
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 732
carlos.valcarcel@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01508 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés (coordinator)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01505 | Lingua francesa e a súa didáctica (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01104 | Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras (AICLE)

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01405 | Idioma estranxeiro I: Francés (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01213 | Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés)

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 11:00 to 14:00, Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Tuesday: from 11:00 to 14:00, Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 11:00 to 14:00, Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Wednesday: from 11:00 to 13:00, Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Thursday: from 13:00 to 14:00, Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Research

Research group

Lingua e Texto

Research topics

  • Didáctica das segundas linguas (francés)
  • Lexicografía e léxico de especialidade
  • Política lingüística e adquisición de segundas linguasv