Varela Casal

Lecturer

Area of Didactics of Plastic Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Laboratorio de Artes Plásticas
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 738
cristinavarelacasal@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01502 | Didáctica da expresión plástica e visual (coordinator)

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 10:00 to 14:00, despacho 235, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 9:30 to 11:30, despacho 235, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Wednesday: from 16:00 to 18:00, despacho 224, Facultade de Belas Artes

Research

Research group

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Research topics

  • Didáctica da expresión plástica e visual
  • Deseño e produción gráfica
  • Deseño gráfico na moda