Sánchez Sánchez

Associate Lecturer

Area of Didactics of Social Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 213
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 055
davsanchez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01601 | Aprendizaxe das ciencias sociais

 

Research

Research topics

  • Ciencias sociais no ensino da educación e novas tecnoloxías
  • Planificación territorial e análise xeográfica