Alonso Fernández

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 207
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 744
diego_alonso@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01901 | Actividades de fitness (coordinator)

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01801 | (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01207 | Traballo por proxectos en Educación Física

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.