Ramírez Farto

Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 226
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 726
emerson@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01503 | (coordinator)

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01604 | (coordinator)
P02G050V01916 | Especialización en deportes individuais II