Rey Eiras

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 116
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 071
zequirey@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01103 | Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01204 | (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01208 | Investigación e innovación en Didáctica da expresión corporal

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01204 | Análise do Rendemento no Deporte

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Research topics

  • Control motor
  • Motricidade dos deportes colectivos
  • Análise do rendemento