Insúa Meirás

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 120
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 791
finsua@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01304 | Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá (coordinator)

2nd term