Alvarez Lires

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 121 / Despacho 117
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 792 / 986 801 737
xabieral@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01104 | Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos (coordinator)

 

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Psicoloxía, xénero e educación
  • Dificultades de aprendizaxe
  • Innovación educativa e xénero