Prieto Lage

Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 126
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 795
ivanprieto@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01105 | Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01205 |
P02G050V01602 | Actividade física e deporte recreativo
P02G050V01801 |

 

Research

Research group

Observational Research Group

Research topics

  • Análise do erro na aprendizaxe do judo na iniciación deportiva
  • Análise da estrutura temporal do combate en judokas con discapacidade visual
  • Análise da secuencia de xogo nas situacións críticas do tenis de alto nivel