Soto Carballo

Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 106
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 725
hesoto@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación (coordinator)

2nd term

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02208 | Traballo de Fin de Máster

 

Research

Research group

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Research topics

  • Formación do profesorado
  • Saúde e educación
  • Pedagoxía dos valores