Viaño Santasmarinas

Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 220
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 734
jorgeviano@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01303 | (coordinator)

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01201 | (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Repercusións Educativas, Saudables e Psicomotrices da Actividade Física

Research topics

  • Análise do rendemento en deportes colectivos
  • Prevención de lesións e trastornos músculo-esqueléticos