Serrallé Marzoa

Associate Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 117
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 737
jfserralle@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01302 | Ciencias experimentais (coordinator)

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza

 

Research

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Equidade e innovación na educación