Diéguez Ruibal

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 7

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 185
ruibal@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01305 | Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil (Coordinator)

2nd term

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research topics

  • Necesidades educativas especiais
  • Dificultades de aprendizaxe escolar
  • Promoción da educación afectivo-sexual