Cancela Carral

Professor

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 201
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 799
chemacc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01915 | Novas tendencias de exercicio físico en adultos maiores con patoloxías

2nd term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01201 | Exercicio e Condición Física no Eido do Rendemento e a Saúde

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

HealthyFit

Research topics

  • Actividade física, saúde e terceira idade
  • Natación e actividades acuáticas