Pazos Couto

Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 232
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 074
chema3@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01202 | Educación: Desenvolvemento motor (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 13:00 to 14:00, despacho 232, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Thursday: from 13:00 to 14:00, Despacho 232, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Friday: from 11:00 to 13:00, Despachp 232, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 10:00 to 12:00, despacho 232, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Research topics

  • Motricidade humana e xestión municipal
  • Formación de mestres e motricidade
  • Xogo e educación