Alonso Monteagudo

Associate Lecturer

Area of Didactics of Musical Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 184
julalonso@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01945 | Expresión corporal e danza

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01403 | Expresión e linguaxe musical

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01210 | Expresión musical e novas tecnoloxías. Estratexias didácticas

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.