Arribas González

Lecturer

Area of Spanish Language
Department of Spanish Language

Contact information

Faculty of Philology and Translation

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
laura.arribas.gonzalez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01101 | Comunicación: Lingua española

Grao en Educación Primaria

P02G120V01303 | Lingua española

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 12:00 to 13:00, Despacho 216, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Wednesday: from 10:30 to 12:30, Despacho 216, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Wednesday: from 12:30 to 13:00, Despacho 216, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

Research