González Matías

Senior Lecturer

Area of Physiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 128
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 796
lucascgm@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01104 | (coordinator)

2nd term

 

Research

Research group

Fisioloxía Endocrina e Neurofisioloxía

Research topics

  • Incretinas (sistema reproductor / control metabólico, diabesidade…)
  • Nutrición e deporte
  • Endocrinoloxía clínica