Costa Vázquez

Associate Lecturer

Area of Didactics of Musical Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 236
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 739
luiscosta@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01944 | Música nas culturas (coordinator)

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01942 | Novas tecnoloxías para a educación musical na escola

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01209 | Investigación e innovación en educación musical (coordinator)