Lucato

Senior Lecturer in University School

Area of Didactics of Musical Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 234
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 730
mlucato@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01504 | Expresión musical e a súa didáctica (coordinator)

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01941 | Agrupacións instrumentais para a escola (coordinator)
P02G110V01943 | Técnica vocal e práctica coral (coordinator)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01403 | Expresión e linguaxe musical (coordinator)