Pino Juste

Professor

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 208
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 723
mpino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01201 | Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Research group

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Research topics

  • Deseño e avaliación de programas de innovación educativa
  • Análise de variables que determinan o rendemento académico do estudantado