Parrilla Latas

Professor

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 212
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 773
parrilla@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01302 | Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade

Grao en Educación Primaria

P02G120V01101 | Educación: Fundamentos didácticos e organizativos do ensino (coordinator)

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01203 | Educación: Organización do centro escolar (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Educación inclusiva
  • Educación e novas tecnoloxías
  • Educación e xénero