Paz García

Lecturer

Area of Didactics of Plastic Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho de Plástica
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 735
marpaz@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01102 | Análise de experiencias interdisciplinares

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01401 | Didáctica das artes plásticas e visuais

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01211 | Investigación e innovación en didáctica das artes visuais

 

TFG topics

Research

Research group

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Research topics

  • Educación plástica e visual en contextos socioculturais
  • Arte, educación e espazo urbano