Sánchez Martínez

Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 18
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 166
c.sanchez@uvigo.es

Short CV

Mestra de Educación Primaria, Psicopedagoga e Doutora en Ciencias da Educación e do Comportamento pola Universidade de Vigo, con Premio Extraordinario (2019). Actualmente, é profesora contratada interina na Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo e na Universidade Internacional da Rioxa. Imparte fundamentalmente materias sobre TIC aplicadas á educación, tanto en grao como en diversos mestrados. Ten publicado varios artigos e capítulos de libros; ademais ten participado en diversos congresos de ámbito internacional e nacional.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01103 | Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil

Grao en Educación Primaria

P02G120V01101 | Educación: Fundamentos didácticos e organizativos do ensino

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • TIC e MCS aplicados á educación