Padín Iruegas

Lecturer

Area of Human Anatomy and Embryology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 3
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 759
mepadin@uvigo.es

Short CV

Mª Elena Padin Iruegas, (Pontevedra), é Licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela e Doutora en Medicina e Cirurxía pola mesma universidade. Realizou o seu posdoutoramento no New York Medical College (NY) e na Universidade de Harvard (Brigham and Women’s Hospital, Boston). A súa produción científica abrangue dirección de teses de doutoramento, TFMs, TFGs, a publicación de 36 artigos científicos (35 incluídos no JCR, e con máis de 2000 citacións), 9 capítulos de libros; máis de 100 comunicacións a congresos, participacion en 9 proxectos de investigacion, Membro de Comités e Editoriais Científicas (12), membro de Sociedades Científicas (3), Referee de artigos científicos, asi como, posue o Premio Ronald Harrison en Anatomía (USC).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01101 |

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Medicina e Saúde Pública

Research topics

  • Células nai
  • Bioloxia molecular e oncoloxía
  • Epixenética e cancro