Martínez Figueira

Senior Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 212
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 773
esthermf@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01302 | Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02213 | Prácticum I

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01202 | Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02204 | As TIC Aplicadas á Educación Inclusiva
P02M081V02208 | Traballo de Fin de Máster

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 10:00 to 15:00, Despacho 223, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • TICs para todos desde unha perspectiva de equidade e innovación
  • Formación inicial e continua do docente de ensinos non universitarios
  • Innovación e calidade educativa na Educación Superior