Martínez Patiño

Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 218

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 745
mjpatino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01304 | (Coordinator)
P02G050V01907 |

2nd term

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02211 | Altas capacidades: Desenvolvemento do talento na aula

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Research topics

  • Deporte, olimpismo e movemento olímpico
  • Intersexualidade/transexualidade e deporte de alto nivel
  • Xogos olímpicos e paralimpicos