Varela Losada

Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 118
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 709
mercedesvarela@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01502 | Didáctica das ciencias experimentais II (coordinator)

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01901 | Educación ambiental para o desenvolvemento (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01204 | Novas tendencias na Educación ambiental

 

Research

Research group

Cooperación en investigación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Educación ambiental e educación para o desenvolvemento sostible
  • Educación e xénero
  • Innovación educativa