Carballo Afonso

Associate Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 214
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 056
rociocarballo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01301 | Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria (coordinator)

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01603 | (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.