Mato Corzón

Senior Lecturer

Area of Applied Physics
Department of Applied Physics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 215
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 057
fammmc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01903 | (coordinator)

 

Research

Research group

Física Aplicada 2

Research topics

  • Estudo das propiedades termodinámicas de mesturas líquidas
  • Incendios forestais
  • Microcalorimetría aplicada a infeccións bacterianas