Pérez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Algebra
Department of Mathematics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 123
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 711
martapr@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01304 | Matemáticas e a súa didáctica I (coordinator)
P02G120V01911 | Recursos para o ensino das matemáticas (coordinator)

Grao en Educación Infantil

P02G110V01911 | Didáctica das matemáticas para a educación infantil

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 12:00 to 13:30, Despacho 123, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Friday: from 12:00 to 13:30, Despacho 123, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Research group

Matemáticas

Research topics

  • Cohomoloxía de esquemas
  • Xeometría alxebraica