Ares Ferreirós

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 225
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 749
mares@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01103 | Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos (coordinator)

2nd term

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02203 | Metodoloxías para a Inclusión Escolar

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos
  • Comprensión lectora
  • Aprendizaxe colaborativa