Alvariñas Villaverde

Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 229
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 720
myalva@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01601 | Educación física e a súa didáctica na educación primaria (coordinator)

 

Research

Research group

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Research topics

  • Recreo activo
  • Calidade de vida en nenos e adolescentes
  • Xénero e actividade física