Vicente Vila

Associate Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 204
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 051
pvicente@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01929 | Actividade física e diversidade na educación infantil (coordinator)

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01603 | (coordinator)

 

Research

Research topics

  • Analise do xogo en deportes de equipo