Barcala Furelos

Senior Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Laboratorio de Control Motor

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 718
roberto.barcala@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01912 | Socorrismo e a súa didáctica

2nd term

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02107 | Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01205 | Actividades Acuáticas e Socorrismo

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Research topics

  • Salvamento e socorrismo
  • Primeiros auxilios