Silva Piñeiro

Associate Lecturer

Area of Didactics of Corporal Expression
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 217
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 742
roberto.silva@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01102 | (coordinator)

Grao en Educación Infantil

P02G110V01503 | Educación física e a súa didáctica na idade infantil (coordinator)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01101 | A contorna como recurso educativo

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01922 | Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación infantil (coordinator)

 

Research

Research group

Equipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismo

Research topics

  • Contornas de aprendizaxe
  • Seguridade e innovación deportiva
  • Actividade física saudable