Martínez Lemos

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 233
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 736
ivanmartinez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01503 | (coordinator)
P02G050V01504 | (coordinator)
P02G050V01913 | Emprendemento e innovación nas ciencias do deporte (coordinator)

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02109 | Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE
P02M081V02213 | Prácticum I

2nd term

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02214 | Prácticum II

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Wellness and Movement Research Group

Research topics

  • Inactividade física no ámbito laboral e wellness corporativo
  • Valoración de condición física en poboación con Síndrome de Down
  • Demografía empresarial do sector económico vinculado ao deporte