Domínguez Domínguez

Associate Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 113
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 787
rubdominguez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01104 | Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos (coordinator)

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 13:00 to 15:00, Despacho 113, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Wednesday: from 16:00 to 18:00, Despacho 113, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 12:00 to 14:00, Despacho 113, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Thursday: from 12:00 to 14:00, Despacho 113, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Research

Research topics

  • Necesidades psicolóxicas de practicantes de baloncesto
  • Aplicación do coaching educativo na aula