González González

Senior Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 112
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 789
salva@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02102 | Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Motriz

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01205 | Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • Procesos cognitivos PASS
  • Educación para a saúde